Disclaimer

De informatie op deze website is voor persoonlijk – niet commercieel – gebruik bedoeld. Ger de Wind > schrijft stelt deze website met zorg samen en onderhoudt deze. Fouten zijn echter niet uitgesloten. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Ger de Wind > schrijft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik ervan, of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie en/of voor schade t.g.v. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Toegepaste verwijzingen en/of hyperlinks op deze site zijn met zorg geselecteerd. Ze verwijzen naar sites die niet door Ger de Wind > schrijft worden beheerd. Ger de Wind > schrijft geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van die sites.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten en afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en het ontwerp van deze website berusten bij Ger de Wind > schrijft en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van(delen) ervan voor niet-persoonlijk gebruik is op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ger de Wind > schrijft toegestaan. Mocht u – ondanks onze pogingen tot zorgvuldige toepassing – (beeld)materiaal verwerkt zien waarvan u de rechten betwist dan kunt u zich bij Ger de Wind > schrijft melden.

Ger de Wind > schrijft garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking ervan.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze privacyvoorwaarden

Privacy

Deze website kunt u bezoeken zonder Ger de Wind > schrijft informatie te verschaffen over uw identiteit. In de volgende gevallen kunnen uw gegevens wel worden gebruikt en/of opgeslagen:

  • gebruik maken van de functionaliteiten op deze website;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van deze website;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Ger de Wind > schrijft en/of derden.

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: NAW-gegevens, e-mailadres, IP-adres, technische browserinformatie, cookie ID;

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld, behoudens bijzondere omstandigheden, zoals een wettelijke vereiste of op uw eigen verzoek. Wilt u uw gegevens uit de bestanden van Ger de Wind > schrijft laten verwijderen dan kan dit door contact op te nemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar schrijft@gerdewind.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Ger de Wind > schrijft of die van een derde partij.

Op deze website worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten van deze website mogelijk te maken en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag.

Wijzigingen in deze disclaimer, privacy- en cookieverklaring

Ger de Wind > schrijft behoudt zich het recht voor om deze  disclaimer, privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.